Anunț: Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din luna august 2021
s-a amânat pentru data de 07.09.2021.

----------------
Noi măsuri luate la nivelul DJC DOLJ pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19

AVÂND ÎN VEDERE DECIZIILE LUATE LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI COVID-19, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2020, VOR FI PUSE ÎN APLICARE URMĂTOARELE MĂSURI:

Privind programul de relații cu publicul:

- DEPUNEREA SOLICITĂRILOR DE ORICE NATURĂ SE FACE

  • ONLINE, IN FORMAT ELECTRONIC LA URMĂTOAREA ADRESĂ DE EMAIL: djcdolj@gmail.com, sau fax 0251.422088/ 0251.524257
  • PRIN POȘTĂ/CURIER, LA ADRESA: Direcția Județeană pentru Cultură Dolj – Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 14, cod 200417
  • La sediul DJC Dolj, PENTRU SITUAȚIILE DE EXCEPȚIE, (când variantele anterioare nu sunt posibile!), Luni 10-12/ joi 10-12

Nu se acceptă nici un fel de abatere de la acest program și se impune respectarea, cu strictețe, a măsurilor de prevenție (păstrarea distanței, purtarea de măști și mânuși de protecție, atât din partea solicitanților cât și a salariaților DJC Dolj)

- ELIBERAREA DE AVIZE SAU ALTE ÎNSCRISURI SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE. SOLICITANŢII TREBUIE SĂ PRECIZEZE ÎN CERERE O ADRESĂ DE E-MAIL PENTRU CORESPONDENȚĂ.

PRECIZĂM URMĂTOARELE: Se vor elibera după achitarea taxei(L.422/2001) prin virament bancar în contul RO59TREZ29120E365000XXXX, deschis la TREZORERIA CRAIOVA, CF 4332207. Din acest motiv, vă rugăm să ne contactaţi PRIN E-MAIL, pentru a vi se emite factura cu suma de plată. Persoanele fizice sau juridice, după ce vor efectua plata prin virament bancar, vor trimite documentul care confirmă plata (extrasul) pe adresa de e-mail.

Cetățenii care vor să solicite informații pot apela la următoarele liniile telefonice:

 0251-422088 - COMPARTIMENT MONUMENTE ISTORICE SI ARHEOLOGIE, COMPARTIMENT PATRIMONIU MOBIL ŞI IMATERIAL;

 0251-524257 - COMPARTIMENT CONTABILITATE, SALARIZARE, ADMINISTRATIV, ACHIZIŢII PUBLICE.

 

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului  monumentelor istorice, București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecția monumentelor istorice, regimul de protecție și circulație a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcționarea așezămintelor culturale, ș.a.

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj își desfășoară activitatea, în subordinea Ministerului Culturii, în imobilul din Craiova, strada Mihai Viteazu nr.14 A, imobil aparținând domeniului public, transmis în administrarea instituției noastre prin Ordinul ministrului culturii și cultelor  nr. 2068/08.07.2003.

S-a lansat Programul RO-CULTURA | Unitatea de Management a Proiectului                     

Program de finantare Ziua Culturii Nationale 2018

Procedura de selectie a ofertelor culturale in vederea acordarii de finantari  

Direcţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.