Legislație privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

localizare-112-header.png 


ORDONANTA DE URGENTA Nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative - Ministerul Culturii si Identitatii Nationale isi schimba denumirea in Ministerul Culturii.pdf

 1. LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare; (http://legislație.just.ro:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761
 2. LEGEA nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11822)
 3. LEGEA nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra masurilor ce urmeaza a fi luate pentru interzicerea si impiedicarea operatiunilor ilicite de import, export si transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura la Paris la 14 noiembrie 1970; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3254)
 4. LEGEA nr. 285 din 6 iulie 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73550)
 5. ORDONANŢA nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicată;  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20754
 6. HOTĂRÂREA nr. 1221/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanție guvernamentală; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/25437
 7. HOTĂRÂREA nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48485
 8. HOTĂRÂREA nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49313
 9. HOTĂRÂREA nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51488
 10. HOTĂRÂREA nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50248
 11. HOTĂRÂREA nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97259
 12. ORDINUL nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. ORDINUL nr. 2062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;
 14. ORDINUL nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. ORDINUL 2009 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților;
 16. REGULAMENTUL (CE) NR. 2469/96 din 16 decembrie 1996 de modificare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;
 17. REGULAMENTUL (CE) NR. 974/2001 din 14 mai 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale;
 18. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1081/2012 AL COMISIEI din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale.

 

 • Monumente istorice

 1. LEGEA nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761
 2. LEGEA nr. 157/1997,  privind   ratificarea   convenției   pentru   protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la  03.10.1985 și semnată de România la 22.06.1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 274 / 13.10.1997;  (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11857
 3. LEGEA nr. 285 din 6 iulie 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73550
 4. LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21860
 5. LEGEA nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000; (http://legislație.just.ro:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37537
 6. LEGEA  nr. 350/2001   privind   amenajarea   teritoriului   și    urbanismul modificată și completată cu Legea nr. 289 / 2006;  (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453)
 7. ORDONANŢA nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările şi completările ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20779
 8. ORDONANŢA nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/68342
 9. HOTĂRÂREA nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44297
 10. HOTĂRÂREA nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48519
 11. HOTĂRÂREA nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88690
 12. HOTĂRÂREA nr. 738/2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95765

 13. HOTĂRÂREA nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51555
 14. HOTĂRÂREA 1268/2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;

  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125044

 15. HOTĂRÂREA nr. 1067/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85617
 16. ORDINUL nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. ORDINUL 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice;
 18. ORDINUL 2237/2004 privind aprobarea normelor de semnalizare a monumentelor istorice;
 19. ORDINUL nr. 2408 din 23 iunie 2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 20. ORDINUL nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
 21. ORDINUL nr. 2173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;
 22. ORDINUL nr. 3765 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului.

 

 • Arheologie

 1. LEGEA nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992; (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11827
 2. ORDONANŢA nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20778
 3. ORDINUL nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. ORDINUL nr. 2408 din 23 iunie 2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 5. ORDINUL nr. 2497 din 26 august 2010 pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada".


 • Institutii muzeale

 1. LEGEA nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;  (http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161
 2. ORDINUL nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. ORDINUL nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
 4. ORDINUL nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
 5. ORDINUL nr. 2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice;


 • Institutii de spectacole si concerte

 1. ORDONANŢA nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79172
 2. HOTĂRÂREA nr. 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89315


 • Management institutional

 1. LEGEA nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana şi Fondul Monetar internaţional; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113152
 2. ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, cu modificările şi completările ulterioare;http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/26233
 3. ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările ulterioare.http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99863
 4. ORDONANŢA DE URGENŢA 72/2013 privind unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149316
 5. HOTĂRÂREA 1410/2009 privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/114150
 6. HOTĂRÂREA nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/114150
 7. HOTĂRÂREA nr. 227 din 30 martie 2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi a unor instituţii publice de cultură; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21720
 8. HOTĂRÂREA nr. 387 din 2 aprilie 2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Administraţia Fondului Cultural Naţional a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43032
 9. ORDINUL nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.

 

Povestea monumentelor istorice ale judeţului Dolj

Monumentul Eugeniu Carada Craiova 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL EUGENIU CARADA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08414

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Adresa: Str. C. D. Fortunescu

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul “Eugeniu Carada” din Craiova este un monument de for public amplasat în scuarul cunoscut sub numele de “Fântâna lui Romanescu” din Craiova (astăzi în apropierea Casei Studenților, la intersecția străzilor Arieș, C. D. Fortunescu și Eugeniu Carada). Opera din 1936 a sculptorului Mihai Onofrei este un omagiu adus personalității marelui economist, om politic și gazetar craiovean Eugeniu Carada.

Casa poetului Traian Demetrescu Craiova 800x536

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA POETULUI TRAIAN DEMETRESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08433

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Datare: mijl. sec. XIX

Adresa: Str. Traian Demetrescu, nr. 31

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

În centrul vechi al municipiului Craiova, pe strada Traian Demetrescu, nr. 13, se află casa poetului, prozatorului și publicistului craiovean Traian Demetrescu, considerat un precursor al simbolismului românesc. Deși a avut o existență scurtă, de doar 29 de ani, Demetrescu a avut o lungă activitate literară, în care deseori a folosit pseudonime (Tradem, Fabio, Fux, Intim, Miop, Nerva, Longin, Un singuratic, Scrib etc). În prezent, clădirea găzduiește Casa de Cultură “Traian Demetrescu”.

Bustul-lui-Constantin-Valimarescu-Cimitirul-Sineasca-din-Craiova-800x536.jpg

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI C. VALIMARESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08453

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Constantin Vălimărescu din cimitirul Sineasca din Craiova este un bust din bronz așezat pe un soclu. Lucrarea, realizată de sculptorul român Frederic (Fritz) Storck, îl înfățișează pe Constantin Vălimărescu îmbrăcat în roba de magistrat.

Monumentul-funerar-al-lui-Eugeniu-Carada-din-cimitirul-Sineasca-Craiova-1-800x536.jpg

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI EUGENIU CARADA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08441

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Eugeniu Carada din cimitirul Sineasca din Craiova este un catafalc din bronz în care odihnește scriitorul, publicistul și economistul Eugeniu Carada, fost guvernator al Băncii Naționale a României. Lucrarea a fost executată de sculptorul Ion Mateescu.

Monumentul gen Simion Stoilov cimitirul Sineasca din Craiova

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL GENERALULUI S. STOILOV, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08412

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul în bronz al generalului Simion Stoilov, militar de carieră, participant la Războiul pentru Independență, este o operă din 1902 a sculptorului Frederic (Fritz) Storck. Bustul, ce se afla pe un soclu în Cimitirul Sineasca din Craiova, a dispărut înainte de anul 2000.

Casa Dianu Craiova 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA DIANU (str. 24 IANUARIE), CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07926

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. 24 Ianuarie, nr. 4

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Dianu este un monument de arhitectură de interes local din municipiul Craiova, situat pe strada 24 Ianuarie. Construit la începutul secolului XX drept locuință pentru familia Dianu, edificiul a fost ulterior sediul Școlii de Artă “Cornetti”, iar în prezent se află în proprietatea Consiliului Județean Dolj, sub administrarea Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

 

Monumentul funerar al lui Ulisse Boldescu Cimitirul Sineasca

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI ULLISE BOLDESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08438

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Ullise Boldescu, operă a sculptorului francez Theodore Riviere, este situat în Cimitirul Sineasca din Craiova. Ulisse Boldescu a fost primar al orașului Craiova în mai multe rânduri, fiind responsabil pentru o serie de inițiative care au schimbat fața orașului și au îmbunătățit condițiile de trai ale craiovenilor.

Bust dr Ion Augustin 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL DR. ION AUGUSTIN, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08422

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Datare: 1927

Adresa: Str. Nicolae Titulescu, nr. 11, în curtea Spitalului Filantropia

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul doctorului Ion Augustin, operă a sculptorului Anghel Chiciu, se găsește în curtea Spitalului Filantropia din Craiova. Doctorul Augustin (1859-1927) a fost medic-șef al Spitalului Filantropia din Craiova și o adevărată personalitate a lumii medicale a vremii sale.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL LUI TRAIAN DEMETRESCU

Cod LMI: DJ-III-m-B-08415

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Datare: 1912

Adresa: Str. Frații Buzești, nr. 8

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul lui Traian Demetrescu, amplasat în scuarul aflat la intersecția străzilor Frații Buzești, Simion Bărnuțiu și 24 Ianuarie din Craiova, este opera sculptorului Ion Jalea. Bustul, ce îl înfățișează pe poetul Traian Demetrescu sprijinindu-și bărbia în mâna dreaptă, a fost inaugurat în anul 1925.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FACULTATEA DE MECANICA A UNIVERSITATII DIN CRAIOVA, FOSTA SCOALA NORMALA DE BAIETI

Cod LMI: DJ-II-m-B-07957

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1893

Adresa: Calea București, nr. 107

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fosta Școală Normală de Băieți din Craiova este o clădire monumentală, aflată pe Calea București, nr. 107. Operă a arhitectului Constantin Băicoianu, edificiul a fost construit în perioada 1898-1901 ca sediu pentru Școala Normală de Băieți. Ulterior, clădirea a găzuit mai multe instituții de învățământ, în prezent fiind sediul Facultății de Mecanică a Universității din Craiova.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA GLOGOVEANU, FOSTUL TRIBUNAL DOLJ

Cod LMI: DJ-II-m-A-07950

Categoria: A – monument de interes național

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1802, pe temelii de sec. XVIII; extinderi 1908, 1918

Adresa: Str. Brestei, nr. 12

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Glogoveanu este un monument de arhitectură de interes național situat în municipiul Craiova, pe str. Brestei, nr. 12. Construit de familia boierilor Glogoveni în 1802 pe temeliile unui edificiu din secolul al XVIII-lea, imobilul a găzduit Primăria Craiovei si apoi, până în anul 2016, Tribunalul Dolj.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA DIANU (STR. 24 IANUARIE), CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07926

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. 24 Ianuarie, nr. 4

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Dianu este un monument de arhitectură de interes local din municipiul Craiova, situat pe strada 24 Ianuarie. Construit la începutul secolului XX drept locuință pentru familia Dianu, edificiul a fost ulterior sediul Școlii de Artă “Cornetti”, iar în prezent se află în proprietatea Consiliului Județean Dolj, sub administrarea Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

SALA DE SPORT, FOSTA UZINA ELECTRICA DIN CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07949

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1885-1887

Adresa: Str. Brestei, nr. 2

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fosta Uzină Electrică, azi Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”, este o clădire în stil industrial situată în zona centrală a municipiul Craiova. Ea a fost construită în anul 1896 de societatea germană A. E. G. (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft), care câștiga atunci concesiunea exclusivă a luminatului orașului pe termen de 40 ani.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FOSTUL HOTEL PALACE, AZI PAVILIONUL ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07977

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 1

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fostul Hotel Palace este o clădire de patrimoniu din centrul municipiului Craiova, construită la începutul secolului al XX-lea după planurile arhitectului Otto Hesselmann. Edificiul, care a găzduit de-a lungul timpului Oficiul Național de Turism, CEC sau Banca Comercială Română, este în prezent pavilion administrativ al Primăriei Municipiului Craiova.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI JEAN MIHAIL, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08456

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. Pinului, în cimitirul Ungureni

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Jean Mihail, situat în cimitirul Ungureni din Craiova, în imediata apropiere a monumentului funerar al familiei Mihail, îl înfățișează pe Ioan C. (Jean) Mihail, de numele căruia se leagă mare parte din istoria Palatului Jean Mihail – azi Muzeul de Artă din Craiova.

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FABRICA FLORICA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-08096

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: sec. XIX

Adresa: Str. Păltiniș 33 colț cu str. Șerban Vodă

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fabrica Florica din Craiova, situată la intersecția dintre străzile Păltiniș și Șerban Vodă, este una dintre cele mai cunoscute clădiri în stil industrial din oraș, declarată monument istoric. Construită în urmă cu peste 120 de ani, fabrica a produs de-a lungul timpului substanțe chimice și îngrășăminte agricole, cosmetice și lumânări ce au fost comercializate în toată țară.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI N. MIHAIL, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08457

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. Pinului, în cimitirul Ungureni

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui N. Mihail este un cavou construit în 1896 în stil ionic grecesc de sculptorul român Carol Storck. Monumentul este străjuit de doi lei maiestuoși din bronz, turnați la atelierul Antoine Durenne din Paris. Cavoul adăpostește trupurile membrilor uneia dintre cele mai cunoscute și importante familii din Craiova secolelor XIX-XX: familia Mihail. Monumentul funerar al lui N. Mihail se află în cimitirul Ungureni din Craiova, lângă alte monumente funerare aflate pe lista monumentelor istorice, bustul lui Jean Mihail și monumentul funerar al familiei Vorvoreanu.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

HANUL PUTUREANU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-08064

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: mijl. sec. XIX, extins 1887

Adresa: Str. Matei Basarab 9

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Hanul Puțureanu este o clădire de patrimoniu situată în centrul istoric vechi al orașului Craiova, în Piața Veche (Piața Elca), în apropiere de importante monumente și obiective turistice – fosta Școală Centrală de Fete (azi Muzeul Olteniei), Biserica Madona Dudu, Hanul Hurezi, Fântâna Purcarului, Catedrala Sf. Dumitru și Casa Băniei. Edificiul, ridicat de negustorul Niță D. Puțureanu, este un minunat ansamblu cu arhitectură de han specifică secolului al XIX-lea, ajuns, din păcate, într-un stadiu avansat de degradare.

Direcţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Meniu mobil