Consultări publice

localizare-112-header.png 

Minuta dezbaterii publice cu tema: ”proiectul de Ordonanţă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 76/2018

Minuta dezbaterii publice cu tema: ”proiectul de Ordonanţă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 76/2018”, din data de 08.08.2019, poate fi descărcată AICI

Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România

Pagina de consultare publică poate fi accesată la adresa https://statutulartistului.ro/forums/forum/consultare-publica-propunere-politica-publica-statutul-artistului-romania/
 
Prin intermediul acestei pagini, toți cei interesați pot transmite observații și propuneri privind conținutul Propunerii de politică publică, pentru fiecare capitol în parte.

Propunerea alternativă de propunere publică, poate fi consultată integral, pe pagina de website a proiectului, la următorul link: https://statutulartistului.ro/wp-content/utile/Propunere-Politica-Publica-Consolidarea-unui-statut-societal-al-artistului-autorului-creatorului-in-Romania.pdf

În luna iunie, au loc în cadrul proiectului șapte evenimente de diseminare a Propunerii alternative de politică publică ” Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România”. Vezi calendar evenimente de diseminare aici: https://statutulartistului.ro/evenimente-diseminare-propunere-politica-publica/

Propunere de politică publică alternativă în sprijinul meșteșugurilor tradiționale.pdf

Proiect de Hotărâre

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare culturală între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sportului din Georgia.

 În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 31.05.2019.

 Fișiere atașate:

 - nota de fundamentare

 - proiect HG


Proiect de Lege

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 19.06.2019.

 Fișiere atașate:

 - expunere de motive

 - proiect de legeProiect de Lege

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 19.06.2019.

 Fișiere atașate:

 - expunere de motive

 - proiect de lege

Proiect de Ordin

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea  Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006 aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2379/2006.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 20.05.2019.

Fișiere atașate: 

referat de aprobare;

proiect de Ordin;

anexa 1 la ordin;

anexa 2 la ordin;

tabel comparativ.


Proiect de Hotărâre

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre privind abrogarea articolului 24 din Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 10.05.2019.

Fișiere atașate:

nota de fundamentare;

proiect HG.


Proiect de Ordin

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 20.03.2019.

Fișiere atașate:

-Referat de aprobare a Ordinului;

-Proiect de Ordin.


Proiect de Ordin

Documente atașate:

              În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 05.12.2018.Proiect Ordonanță

21 August 2018

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale supune dezbaterii publice, în temeiul dispozițiilor alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparență decizională în administratia publica, proiectul de  Ordonanță privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii

Documente atașate:

 

Proiect de Ordin

23 Aprilie 2018

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului privind privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor.

Documente atașate:

Proiect Ordonanță

12 Ianuarie 2018

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale supune dezbaterii publice, in temeiul dispozițiilor alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

Documente atașate:

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 22.01.2018

Proiect de Hotărâre

7 Decembrie 2017

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind regimul circulaţiei bunurilor culturale mobile.

Fișiere atașate:

 Data publicării: 07.12.2017

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 17.12.2017.

Proiect de Ordin

7 Noiembrie 2017

privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflateîn zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate.

Proiect de Hotărâre a Guvernului

20 Noiembrie 2017

privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naționale a României, instituție în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Proiect de Ordonanţă de urgenţă

31 Octombrie 2017

privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil.

Proiect act normativ

25 Octombrie 2017

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor art. 2 cap. VI din anexa nr. III la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Comunicat de presă

25 Octombrie 2017

Informaţii referitoare la restituirea donaţiilor efectuate în cadrul subscripţiei publice pentru achiziţionarea sculpturii ”Cuminţenia Pământului”

Proiect HG

26 Septembrie 2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 714 din 28 septembrie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019.

Link: http://www.cultura.ro/proiect-hg-2


Proiect Ordin

13 Septembrie 2017

privind aprobarea tipurilor de interven?ii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protec?ie ale acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substan?a istorică ?i/sau sunt temporare ?i a condi?iilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.

Link: http://www.cultura.ro/proiect-ordin-1


Proiect Ordonan?ă de urgen?ă

12 Septembrie 2017

pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Link: http://www.cultura.ro/proiect-ordonanta-de-urgenta


Proiect de Lege

7 Septembrie 2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

Link: http://www.cultura.ro/proiect-de-lege


Acte normative supuse spre prezentare publică de către Ministerul Culturii şi Identităţii CulturaleConsultare publică
28 Decembrie 2016
Ministerul Culturii supune spre consultare următoarele proiecte


Dezbatere publică | Proiect modificare privind normele de clasare ?i inventariere a monumentelor istorice
13 Decembrie 2016


Proiect Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare în vederea monitorizării, protec?iei ?i gestiunii bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în Lista Patrimoniului Mondial ...
5 Decembrie 2016


Dezbatere publică | Strategia pentru Cultură ?i Patrimoniu Na?ional 2016-2020
14 Noiembrie 2016


Dezbatere publică | Proiectul de Ordin al ministrului culturii | muzee ?i colec?ii
2 Noiembrie 2016
Proiectul de Ordin al ministrului culturii pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiin?ării muzeelor ?i colec?iilor publice


Dezbatere publică | proiectul de H.G. pentru aprobarea Tezelor Codului Patrimoniului Cultural
20 Octombrie 2016
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparen?a decizională în administra?ia…


Tezele Prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural
27 Septembrie 2016
Tezele prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural, pe care Ministerul Culturii le prezintă spre consultare.


Dezbatere publică | proiect de ordin | aprobarea normelor metodologice | Programul Na?ional de Restaurare a monumentelor Istorice
26 August 2016
Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea ?i derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice


Dezbatere publică | proiectul de Hotărâre | modificare ?i completare HG nr. 90/2010
6 Iulie 2016
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea ?i completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.


Sursa: site Ministerul Culturii www.cultura.ro

 

Evenimentele lunii

Filarmonica Oltenia Craiova

 

Opera Romana Craiova

 

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova

 

Teatrul Naţional Craiova

Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită în acest an la Teatrul Național „Marin Sorescu”, cu public în sală.

Teatrul „Poesis” deschide seria manifestărilor din acest an, deocamdată cu 30% din capacitatea sălilor noastre.

Astfel, pe 15 ianuarie, Emil Boroghină va susține, de la ora 11:00, la sala „Amza Pellea”, spectacolul „Recitandu-l pe Eminescu, La steaua care-a rasarito", un spectacol mult apreciat pe care actorul l-a susținut în România, dar și în Belgia, China, Germania, Italia, Cehia, Canada, Ungaria, Grecia, SUA.

Din repertoriu fac parte poemele: Copii eram noi amândoi..., O, rămâi, Fiind băiet păduri cutreieram, Floare albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi Madonă, Epigonii, Cugetările Sărmanului Dionis, Din valurile vremii..., Dorinţa, Dormi, Atât de fragedă..., De ce nu-mi vii..., Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, Glossa, Cărţile, Viaţa, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, Luceafărul, Odă (în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, Memento mori.

Intrarea publicului este liberă și se va face în conformitate cu regulile recomandate în această perioadă.


 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

HEKTOMERONUL

100 de zile. 100 de povesti. 100 de țări

La Teatrul Național „Marin Sorescu” anul 2021 va debuta cu un proiect nou și ambițios ce va aduce împreună suflu teatral din 100 de țări.

Acum 500 de ani, Giovani Boccaccio scria în Decameronul său 100 de povești pentru a face lumea să uite de izolare, teamă și moarte. În timpul pandemiei prezente, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova invită lumea teatrală să se alăture proiectului THE HEKTOMERON într-un mesaj universal al speranței. 100 de țări, 100 de regizori, 100 de texte din  Decameronul  transmise pe internet în 100 de zile pe site-ul www.hektomeron.com.

Actorii trupei craiovene vor juca cele 100 de povești, iar 100 de regizori din lumea largă își vor aduce în scenă aportul cultural. Episoadele vor fi jucate în limba română cu subtitrare în engleză. Reprezentarea va avea o manieră personală și o viziune subiectivă, care pot conlucra însă pentru întregirea unui tablou al epocii obiectiv, coerent. O unică temă umană și culturală care evidențiază un același spirit rezistent al omului ce trece prin vremuri dure.

Pe lângă cele 100 de episoade, vor fi prezentați actori, scenografi, dramaturgi și teatre din țările participante, motiv pentru afirmarea identității culturale a țărilor participante la acest temerar proiect.

Călătoria teatrală va începe la jumătatea lunii ianuarie 2021 și se va finaliza pe 24 aprilie. Ziua de 26 aprilie va aduce un spectacol maraton de 25 de ore care va reuni toate cele 100 de episoade ale proiectului.

 

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova reunește Un an într-o poveste și pregătește publicului surprize cu călătorii virtuale prin copilăria tuturor vârstelor, începând din 6 decembrie 2020 și până la finalul sărbătorilor de iarnă, pe 7 ianuarie 2021.

Timp de o lună, părinți, bunici, copii se vor putea descoperi unii pe alții în povești de ieri și de azi, care vor fi publicate de teatru pe pagina sa de facebook: Teatrul pentru copii și tineret Colibri, pe canalul YouTube – Teatrul Colibri, dar și pe site-ul instituției www.teatrulcolibri.ro, și care vor lua forma spectacolelor, atelierelor, tradițiilor de Crăciun și Anul Nou.

În serialul Un an într-o poveste, adulții și tinerii vor răsfoi cu emoție Albumul copilăriei, care readuce în timpurile noastre spectacolul de colecție Poveste de iarnă, ce mediază fericit întâlnirea generațiilor prin jocul actorilor de azi și vocile actorilor care îl aduceau pe scena teatrului craiovean de păpuși în decembrie 1990. Tot în filele albumului vor regăsi mult mai tânăra montare, La bulivar, birjar! La bulivar!, care în urmă cu șase ani bucura copiii în deja celebrul Autobuz cu păpuși, fiind ulterior prezentată doar în spații neconvenționale.

De asemenea, adulților aflați în căutare de idei pentru petrecerea unui timp cât mai creativ cu copiii, Teatrul Colibri le propune Laboratorul cu surprize, ce reunește o serie de ateliere de creație, bazate pe joacă, bucurie, imaginație, uimire și încântare.

Apoi, copiii și tinerii sunt poftiți să se inspire Din poveștile bunicilor și să descopere unele dintre cele mai frumoase obiceiuri din vremea sărbătorilor de iarnă, precum Vicleiul, Steaua, Sorcova sau Plugușorul. Pentru autenticitate și incursiune în arhiva creației populare doljene, Teatrul Colibri a făcut un parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, care a pus la dispoziție fotografii, imagini video și poveștile tradițiilor de Crăciun și Anul Nou.

Și, pentru că am trăit Un an ca niciodată, 2020 va fi trecut în revistă cu cele mai frumoase momente, întâmplări, creații, și amintim aici cele două premiere De-aș fi Scufița Roșie și Zâna Tăițeilor, Festivalul Puppets Occupy Street – Masquerade Edition, participarea la Festivalul stradal WonderPUCK de la Cluj, cu păpuși supradimensionate create în Festivalul Puppets Occupy Street, ateliere de creație și spectacole realizate exclusiv pentru mediul online, pe care le vom (re)vedea sub genericul Vacanța Fabricii de povești electroColibri.

În toată această călătorie, menită să ne țină aproape de frumusețea vieții de dincolo de ecranele telefoanelor, tabletelor sau computerelor, publicul îi va avea aproape pe actorii Teatrului Colibri: Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Alis Ianoș, Oana Stancu, Geo Dinescu, Daniel Mirea, Emanuel Popescu, Marin Fagu, Cosmin Dolea, Robert Iovan.

 

Filarmonica Oltenia Craiova

 

Muzeul de arta Craiova

În zilele de 27 și 28 noiembrie 2020, Muzeul de Artă Craiova va fi gazda celei de-a VII-a ediții a simpozionului „Craiova și Avangarda europeană”, organizat de Facultatea de Litere a Universității din Craiova. Tema din acest an este „Geo Bogza - Avangardă și ideologie”, iar invitații speciali sunt: domnul Paul Cernat - conf. univ. dr. la Universitatea București, domnul Doris Mironescu - conf. univ. dr. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și doamna Magda Dragu - Visiting Scholar la Indiana University Bloomington.

În cadrul acestei manifestări, începând cu ora 14:00, va avea loc lansarea volumului Ion Țuculescu. Reconstituirea, autor Cătălin Davidescu, Editura MNAC, 2020, a cărui prezentare va fi susținută de domnul Emilian Ștefârță - managerul Muzeului de Artă Craiova.

„Ion Țuculescu a fost genul de artist imposibil de încartiruit, diferit, într-un anumit moment, în toate privințele de restul breslei artistice. Foarte probabil datorită profesiei sale de medic și biolog, care in extremis îi putea asigura un minimun de subzistență, nefiind astfel condiționat să trăiască din arta sa, a fost imposibil să fie determinat să își alinieze arta comandamentelor momentului. Acesta  este probabil motivul pentru care, în  cazul său, cenzura financiară și culturală, ori statutul de persona non grata nu au fost suficient de eficiente, încât să îl transforme într-un obedient al regimului. În atari condiții Țuculescu și-a permis să formuleze o viziune plastică personală, viziune desigur tributară destinului său tragic, precum și unor angoase personale, derivând din imposibilitatea de adaptare la legitățile absurde ale epocii. Țuculescu însuși își declina imposibilitatea de a accede la starea de fericire, altfel decât prin pictură ori muzică.

Muzeul de Artă Craiova este depozitarul celei mai ample colecții Țuculescu și, prin urmare, avea obligația de a sprijini apariția unui volum, ce face analiza celui mai important moment de consacrare postumă a unui artist, ce a avut loc în România vreodată

Scrierea lui Cătălin Davidescu este mai mult decât reconstituirea unei expoziții, decât reconstituirea unui eveniment, este analiza unei epoci, este descifrarea unui context cultural.

Cercetarea făcută de criticul Cătălin Davidescu ne familiarizează cu elementele conjuncturale care au favorizat producerea unui eveniment cultural, contextul social cu ale sale tipare dogmatice și ideologice. Este mai mult decât reconstituirea unei expoziții, este analiza unei epoci, este descifrarea unei conjuncturi.” (Emilian Ștefârță, Scrisul Românesc, nr.11(207), noiembrie 2020.

Simpozionul va fi transmis online de către organizatori, vineri, între orele 10:00 - 16:30, și sâmbătă, între orele 10:00 - 15:00.

 

Opera Romana Craiova

Operă în concert, înregistrare din 9 iunie 2018, eveniment în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=Gs-T9xjla9A

Conducerea muzicală – Walter Attanasi

 

Joanna Parisi (Floria Tosca)

Ramón Vargas (Mario Cavaradossi)

Alberto Gazale (Scarpia)

Stanislav Chernenkov (Cesare Angelotti)

Ioan Cherata (Sagrestano)

Federico Buttazzo (Spoletta)

Alberto Benini (Sciaronne)

Victor Dimieru (Temnicerul)

Joshua Francesconi Catena (Păstorașul)

Orchestra și Corul Operei Române Craiova

 

Corul de copii al Liceului de Arte „Marin Sorescu”

Dirijor: Florian George Zamfir

 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan

Concert-maestru: Dan Bozgan

Maestru de cor: Lelia Candoi

Sufleur: Viorica Tomuș

 

 

Muzeul de Artă din Craiova

Muzeul de Artă Craiova în parteneriat cu Fundația Interart TRIADE Timișoara vă invită vineri 6 noiembrie 2020, ora 18:00 la deschiderea oficială a expoziției

CONSTANTIN FLONDOR

SE COMPARĂ…

Curator: Cătălin Davidescu

Printr-o selecție de piese reprezentative pentru perioada anilor ’60 –’90, alături de lucrări de dată recentă, expoziția SE COMPARĂ… îl prezintă pe Constantin Flondor ca artist complex, acesta fiind recunoscut ca unul din cele mai importante nume din arta contemporană românească.

Fără a adera la ideologia care promova agresiv cultul „omului nou” și arta de propagandă care dirija în chip unic „năzuințele și idealurile cetățenilor”, în a doua jumătate a sec. XX, Constantin Flondor a impus, în România acelor ani, spiritul unei arte noi. În acest fel, s-a manifestat, în perioada anilor ’60, unul dintre puținele momente de sincron cu arta europeană. Înființată în 1966, gruparea 111, al cărei membru co-fondator a fost, a marcat profund istoria artei românești, fiind prima asociere a unor artiști dedicați experimentului. A urmat Sigma care a determinat o schimbare radicală în percepția artei de la noi. Pornind de la constructivismul de tip Bauhaus, care promova

interdisciplinaritatea între artă și științe, Sigma era axată pe cercetarea limbajului artistic, specializări distincte, precum matematica sau arhitectura, devenind unelte în acest demers. A fost prima formă de colaborare artistică între personalități provenind din domenii diferite, dar cu preocupări comune, gruparea fiind activă în perioada 1969-1978.

În anii ’80 în arta lui Constantin Flondor intervine o turnură radicală. Devine co-fondator al mișcării Prolog (1985), mișcare de factură creștină, care s-a impus, în timp, ca școală de gândire marcând generații întregi de artiști români.

SE COMPARĂ… este prima expoziție a acestui renumit artist la Craiova, și va prezenta peste 60 de lucrări (pictură, grafică, schițe/însemnări, foto, instalație), relevante pentru întreaga sa creație.

Constantin Flondor (născut în 16 decembrie 1936, la Cernăuți, Bucovina) este un artist vizual care se exprimă în medii diferite, de la pictură, la fotografie, film, sculptură, instalație. Locuiește și lucrează la Timișoara.

A fost membru co-fondator al Grupării 111, cu care participă la Bienala de artă constructivistă de la Nürnberg (1969) și Sigma (1969-1980), situat în neo-avangarda deceniului 7 al secolului XX, cu care realizează prima lucrare multimedia din România (Multivision). Este co-fondator al grupului Prolog (1985). Preocupat de experimentul în artă, a avut o importantă contribuție și la modernizarea învățământului artistic din Timișoara.

Premii: Premiul „Ion Andreescu" al Academiei Române (2006), Marele Premiu „Opera Omnia" al U.A.P. R. (2003), Premiul Ionel Jianou ARRA, Los Angeles / USA (1993).

Prezent în importante colecții muzeale și private: Tate Modern Londra, Mumok Viena, Ritter Museum Waldenbuch, Maison Rouge Paris, Muzeul Național de Artă Contemporană București, Muzeul de Artă Chișinău, Muzeul de Artă Cernăuți, Muzeul de Artă Cluj Napoca, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul de Artă Iași, Muzeul de Artă Suceava, Muzeul de Artă Arad, Fundația Anastasia București, ș.a.).

Expoziția poate fi vizitată în perioada 6 noiembrie 2020 – 28 februarie 2021, miercuri-duminică, orele 10:00 – 17:00. Intrarea este gratuită în prima zi de miercuri a fiecărei luni.

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Teatrul Național „Marin Sorescu” suspendă toate spectacolele programate până la data de 3 noiembrie 2020.

În urma Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dolj, anunțăm anularea tuturor spectacolelor programate în sala ”Amza Pellea”, atât cele din repertoriul Teatrului Național Craiova, cât și cele găzduite.

Spectacole anulate în această perioadă vor fi reluate în momentul în care situația epidemiologică va permite. Pentru informații privind restituirea contravalorii biletelor achiziționate vă rugăm să contactați Agenția teatrală, telefon 0251.413.677. /

 

Teatrul Național „Marin Sorescu”

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova & Teatrul „Nottara” din București
La inițiativa domnului Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Național „Marin Sorescu”, recent decorat de Președinția României cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer, pe 25 septembrie, la Craiova, ia naștere Teatrul POESIS, primul de acest fel care ia naștere în România.
Spectacolul inaugural va fi susținut la sala Amza Pellea de fondator, dl. Emil Boroghină. Spectacolul-premieră Cântarea Cântărilor, unul dintre marile poeme de dragoste ale lumii, prezentat în prima parte, va fi urmat de o selecție de sonete din operele lui Dante, Petrarca, Michelangelo, Ronsard, Shakespeare și Eminescu făcută de Emil Boroghină. Despre personalitatea acestuia, George Banu se exprima la superlativ: „La Emil Boroghină, ceea ce captivează e o sonoritate de violoncel /.../: în spatele versurilor identificăm discreția subtil modulată a unui interpret ce se expune în toată umanitatea sa! Recitalul e și o radiografie afectivă.”
În actuala formulă, Teatrul POESIS este un Program comun al Teatrului Național „Marin Sorescu” și al Teatrului „Nottara” din București susținut de managerii Alexandru Boureanu, respectiv Marinela Țepuș, și de directorul artistic al teatrului craiovean, Vlad Drăgulescu.
Lansarea noului Program Teatrul Poesis reprezintă, în acest moment, un demers unic în peisajul teatral românesc; în Europa există de mai mult timp câteva astfel de teatre, precum Maison de la Poésie din Paris sau Teatrul Poème din Bruxelles. Fuzionarea poeziei cu imaginile și muzica, întrupată de prezența actorilor creează o sinteză a artelor prin limbajul imediat, viu al teatrului.
Premiera craioveană va avea loc în data de 25 septembrie, ora 19.00, la Teatrul Național Național „Marin Sorescu” Craiova, sala „Amza Pellea” și va fi înregistrată de TVR Craiova.
Premiera bucureșteană va avea loc pe 30 septembrie, ora 19,oo, la Teatrul „Nottara” București, sala Horia Lovinescu.
*
„Privindu-l pe Emil Boroghină la lucru, sunt cât de aproape s-ar putea, vreodată, de a-l vedea pe Garrick la apogeul forțelor sale. Un recitator strălucit din Shakespeare – vocea sa sonoră și bogată în inflexiuni, care mie îmi pare că aduce oarecum cu felul în care Richard Burton s-ar fi auzit dacă era român în loc să fie galez, transmite sentimente intense chiar și non-vorbitorilor de română.”
Michael Dobson
Director – Institutul Shakespeare, Stratford-upon-Avon
Profesor – Studii Shakespeare, Universitatea din Birmingham

  

Muzeul Olteniei

 

Povestea monumentelor istorice ale judeţului Dolj

Monumentul Eugeniu Carada Craiova 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL EUGENIU CARADA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08414

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Adresa: Str. C. D. Fortunescu

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul “Eugeniu Carada” din Craiova este un monument de for public amplasat în scuarul cunoscut sub numele de “Fântâna lui Romanescu” din Craiova (astăzi în apropierea Casei Studenților, la intersecția străzilor Arieș, C. D. Fortunescu și Eugeniu Carada). Opera din 1936 a sculptorului Mihai Onofrei este un omagiu adus personalității marelui economist, om politic și gazetar craiovean Eugeniu Carada.

Casa poetului Traian Demetrescu Craiova 800x536

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA POETULUI TRAIAN DEMETRESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08433

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Datare: mijl. sec. XIX

Adresa: Str. Traian Demetrescu, nr. 31

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

În centrul vechi al municipiului Craiova, pe strada Traian Demetrescu, nr. 13, se află casa poetului, prozatorului și publicistului craiovean Traian Demetrescu, considerat un precursor al simbolismului românesc. Deși a avut o existență scurtă, de doar 29 de ani, Demetrescu a avut o lungă activitate literară, în care deseori a folosit pseudonime (Tradem, Fabio, Fux, Intim, Miop, Nerva, Longin, Un singuratic, Scrib etc). În prezent, clădirea găzduiește Casa de Cultură “Traian Demetrescu”.

Bustul-lui-Constantin-Valimarescu-Cimitirul-Sineasca-din-Craiova-800x536.jpg

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI C. VALIMARESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08453

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Constantin Vălimărescu din cimitirul Sineasca din Craiova este un bust din bronz așezat pe un soclu. Lucrarea, realizată de sculptorul român Frederic (Fritz) Storck, îl înfățișează pe Constantin Vălimărescu îmbrăcat în roba de magistrat.

Monumentul-funerar-al-lui-Eugeniu-Carada-din-cimitirul-Sineasca-Craiova-1-800x536.jpg

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI EUGENIU CARADA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08441

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Eugeniu Carada din cimitirul Sineasca din Craiova este un catafalc din bronz în care odihnește scriitorul, publicistul și economistul Eugeniu Carada, fost guvernator al Băncii Naționale a României. Lucrarea a fost executată de sculptorul Ion Mateescu.

Monumentul gen Simion Stoilov cimitirul Sineasca din Craiova

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL GENERALULUI S. STOILOV, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08412

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul în bronz al generalului Simion Stoilov, militar de carieră, participant la Războiul pentru Independență, este o operă din 1902 a sculptorului Frederic (Fritz) Storck. Bustul, ce se afla pe un soclu în Cimitirul Sineasca din Craiova, a dispărut înainte de anul 2000.

Casa Dianu Craiova 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA DIANU (str. 24 IANUARIE), CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07926

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. 24 Ianuarie, nr. 4

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Dianu este un monument de arhitectură de interes local din municipiul Craiova, situat pe strada 24 Ianuarie. Construit la începutul secolului XX drept locuință pentru familia Dianu, edificiul a fost ulterior sediul Școlii de Artă “Cornetti”, iar în prezent se află în proprietatea Consiliului Județean Dolj, sub administrarea Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

 

Monumentul funerar al lui Ulisse Boldescu Cimitirul Sineasca

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI ULLISE BOLDESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08438

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Ullise Boldescu, operă a sculptorului francez Theodore Riviere, este situat în Cimitirul Sineasca din Craiova. Ulisse Boldescu a fost primar al orașului Craiova în mai multe rânduri, fiind responsabil pentru o serie de inițiative care au schimbat fața orașului și au îmbunătățit condițiile de trai ale craiovenilor.

Bust dr Ion Augustin 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL DR. ION AUGUSTIN, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08422

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Datare: 1927

Adresa: Str. Nicolae Titulescu, nr. 11, în curtea Spitalului Filantropia

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul doctorului Ion Augustin, operă a sculptorului Anghel Chiciu, se găsește în curtea Spitalului Filantropia din Craiova. Doctorul Augustin (1859-1927) a fost medic-șef al Spitalului Filantropia din Craiova și o adevărată personalitate a lumii medicale a vremii sale.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL LUI TRAIAN DEMETRESCU

Cod LMI: DJ-III-m-B-08415

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Datare: 1912

Adresa: Str. Frații Buzești, nr. 8

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul lui Traian Demetrescu, amplasat în scuarul aflat la intersecția străzilor Frații Buzești, Simion Bărnuțiu și 24 Ianuarie din Craiova, este opera sculptorului Ion Jalea. Bustul, ce îl înfățișează pe poetul Traian Demetrescu sprijinindu-și bărbia în mâna dreaptă, a fost inaugurat în anul 1925.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FACULTATEA DE MECANICA A UNIVERSITATII DIN CRAIOVA, FOSTA SCOALA NORMALA DE BAIETI

Cod LMI: DJ-II-m-B-07957

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1893

Adresa: Calea București, nr. 107

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fosta Școală Normală de Băieți din Craiova este o clădire monumentală, aflată pe Calea București, nr. 107. Operă a arhitectului Constantin Băicoianu, edificiul a fost construit în perioada 1898-1901 ca sediu pentru Școala Normală de Băieți. Ulterior, clădirea a găzuit mai multe instituții de învățământ, în prezent fiind sediul Facultății de Mecanică a Universității din Craiova.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA GLOGOVEANU, FOSTUL TRIBUNAL DOLJ

Cod LMI: DJ-II-m-A-07950

Categoria: A – monument de interes național

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1802, pe temelii de sec. XVIII; extinderi 1908, 1918

Adresa: Str. Brestei, nr. 12

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Glogoveanu este un monument de arhitectură de interes național situat în municipiul Craiova, pe str. Brestei, nr. 12. Construit de familia boierilor Glogoveni în 1802 pe temeliile unui edificiu din secolul al XVIII-lea, imobilul a găzduit Primăria Craiovei si apoi, până în anul 2016, Tribunalul Dolj.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA DIANU (STR. 24 IANUARIE), CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07926

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. 24 Ianuarie, nr. 4

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Dianu este un monument de arhitectură de interes local din municipiul Craiova, situat pe strada 24 Ianuarie. Construit la începutul secolului XX drept locuință pentru familia Dianu, edificiul a fost ulterior sediul Școlii de Artă “Cornetti”, iar în prezent se află în proprietatea Consiliului Județean Dolj, sub administrarea Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

SALA DE SPORT, FOSTA UZINA ELECTRICA DIN CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07949

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1885-1887

Adresa: Str. Brestei, nr. 2

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fosta Uzină Electrică, azi Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”, este o clădire în stil industrial situată în zona centrală a municipiul Craiova. Ea a fost construită în anul 1896 de societatea germană A. E. G. (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft), care câștiga atunci concesiunea exclusivă a luminatului orașului pe termen de 40 ani.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FOSTUL HOTEL PALACE, AZI PAVILIONUL ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07977

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 1

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fostul Hotel Palace este o clădire de patrimoniu din centrul municipiului Craiova, construită la începutul secolului al XX-lea după planurile arhitectului Otto Hesselmann. Edificiul, care a găzduit de-a lungul timpului Oficiul Național de Turism, CEC sau Banca Comercială Română, este în prezent pavilion administrativ al Primăriei Municipiului Craiova.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI JEAN MIHAIL, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08456

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. Pinului, în cimitirul Ungureni

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Jean Mihail, situat în cimitirul Ungureni din Craiova, în imediata apropiere a monumentului funerar al familiei Mihail, îl înfățișează pe Ioan C. (Jean) Mihail, de numele căruia se leagă mare parte din istoria Palatului Jean Mihail – azi Muzeul de Artă din Craiova.

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FABRICA FLORICA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-08096

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: sec. XIX

Adresa: Str. Păltiniș 33 colț cu str. Șerban Vodă

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fabrica Florica din Craiova, situată la intersecția dintre străzile Păltiniș și Șerban Vodă, este una dintre cele mai cunoscute clădiri în stil industrial din oraș, declarată monument istoric. Construită în urmă cu peste 120 de ani, fabrica a produs de-a lungul timpului substanțe chimice și îngrășăminte agricole, cosmetice și lumânări ce au fost comercializate în toată țară.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI N. MIHAIL, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08457

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. Pinului, în cimitirul Ungureni

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui N. Mihail este un cavou construit în 1896 în stil ionic grecesc de sculptorul român Carol Storck. Monumentul este străjuit de doi lei maiestuoși din bronz, turnați la atelierul Antoine Durenne din Paris. Cavoul adăpostește trupurile membrilor uneia dintre cele mai cunoscute și importante familii din Craiova secolelor XIX-XX: familia Mihail. Monumentul funerar al lui N. Mihail se află în cimitirul Ungureni din Craiova, lângă alte monumente funerare aflate pe lista monumentelor istorice, bustul lui Jean Mihail și monumentul funerar al familiei Vorvoreanu.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

HANUL PUTUREANU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-08064

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: mijl. sec. XIX, extins 1887

Adresa: Str. Matei Basarab 9

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Hanul Puțureanu este o clădire de patrimoniu situată în centrul istoric vechi al orașului Craiova, în Piața Veche (Piața Elca), în apropiere de importante monumente și obiective turistice – fosta Școală Centrală de Fete (azi Muzeul Olteniei), Biserica Madona Dudu, Hanul Hurezi, Fântâna Purcarului, Catedrala Sf. Dumitru și Casa Băniei. Edificiul, ridicat de negustorul Niță D. Puțureanu, este un minunat ansamblu cu arhitectură de han specifică secolului al XIX-lea, ajuns, din păcate, într-un stadiu avansat de degradare.

Direcţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.