Protecția datelor cu caracter personal

localizare-112-header.png 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, prin ”prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Dolj privind protejarea patrimoniului cultural național printre care se enumeră: redactarea avizelor, informărilor, notificărilor, înștiințărilor, proceselor verbale de constatare și contravenție etc.

Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresă de domiciliu sau de reședință, adresă de email, număr de telefon etc.

Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal pot fi obținute consultând următoarele documente:


  1.Legislatie documente de referinta.pdf

  2.Principiile prelucrarii datelor cu carcter personal.pdf

  3.Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.pdf

  4.Terminologii.pdf

  5.Drepturile persoanei vizate.pdfDirecţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Meniu mobil